Ace Band-S (Transparent) 72mm x 18mm (hộp 10 miếng) trong suốt
Bạn có thể mua hàng tại