Benzathin Benzylpenicilin 1.200.000IU - Thuốc chống nhiễm khuẩn
Bạn có thể mua hàng tại