Bơm tiêm Omnifix luer lock 10ml - Bơm tiêm dẫn thuốc của Braun
Bạn có thể mua hàng tại