Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD - 1A (Acid) của B. Braun
Bạn có thể mua hàng tại