Finfertip Pulse Oximeter LK88 - Máy đo nồng độ oxy trong máu
Bạn có thể mua hàng tại