Gemapaxane 2000IU/0,2ml Italfarmaco - Thuốc chống huyết khối
Bạn có thể mua hàng tại