Huyết thanh kháng nọc rắn lục tre tinh chế (SAV) - Kháng nọc rắn
Bạn có thể mua hàng tại