Meropenem 500mg VCP - Thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn
Bạn có thể mua hàng tại