Penicilin V Kali 400.000I.U Vidipha - Thuốc điều trị nhiễm khuẩn
Bạn có thể mua hàng tại