Piperacillin/Tazobactam Kabi 2g/0,25g- Thuốc trị nhiễm khuẩn nặng
Bạn có thể mua hàng tại