Sterile Adflex (Non-pad) 10cm x 12cm - Băng vô trùng chống thấm
Bạn có thể mua hàng tại