Ultravist 370 Bayer - Thuốc cản quang trong chụp cộng hưởng từ
Bạn có thể mua hàng tại