Urgo Transparent, 100 miếng - Băng dán cá nhân trong suốt
Bạn có thể mua hàng tại