Urgo Waterproof, 50 miếng (không thấm nước) - Bảo vệ vết thương
Bạn có thể mua hàng tại