Urgosorb dạng gạc 10cm x 10cm - Băng gạc tái tạo vết thương
Bạn có thể mua hàng tại