Urgostart Contact 10cm x 10cm - Băng dán cho vết thương bị loét
Bạn có thể mua hàng tại