3M Nexcare tan Plastic - Băng dán bảo vệ vết thương của 3M
Bạn có thể mua hàng tại