Akiko Pulse Oximeter Fingertip C101A2 - Máy đo nồng độ oxy máu
Bạn có thể mua hàng tại