Bimezol I.V. 5mg/ml Bidiphar - Thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn
Bạn có thể mua hàng tại