Cồn 70° (Ethanol) HD Pharma - Sát trùng vết thương hiệu quả
Bạn có thể mua hàng tại