Levobupivacaina Bioindustria L.I.M - Thuốc gây tê của Ý
Bạn có thể mua hàng tại