Moxifloxacin (as hydrochloride) 400mg - Thuốc trị nhiễm khuẩn của Ấn Độ
Bạn có thể mua hàng tại