PACFON 100 USP (bột) - Thuốc điều trị nhiễm khuẩn nhẹ và vừa
Bạn có thể mua hàng tại