Urgosorb dạng cuộn 30cm x 2.2cm - Băng gạc chống nhiễm trùng
Bạn có thể mua hàng tại