Vigentin 250mg/31,25mg Pharbaco (bột)- Thuốc điều trị nhiễm khuẩn
Bạn có thể mua hàng tại