Kali clorid 500mg/5ml MD Pharco - Thuốc điều trị thiếu kali
Bạn có thể mua hàng tại