Lidocain 1% 100mg/10ml MD Pharco - Thuốc gây tê tại chỗ
Bạn có thể mua hàng tại